Waarom Leefstijl?
De afgelopen decennia zijn ziekten als obesitas, hoge bloeddruk, suikerziekte, hart- en vaatziekten, gewrichtsklachten en mentale klachten steeds verder toegenomen.
Het overgrote deel van deze chronische aandoeningen is leefstijlgerelateerd, het gevolg van veranderde eet- en leefgewoonten. Door onze leefstijl met minder beweging, ongezondere voeding en meer stress drijven we steeds verder af van de krachtige, fitte, flexibele oorsprong van het menselijk lichaam.
Deze ziekten maken dat het aantal levensjaren wat we in slechte gezondheid doorbrengen steeds verder toeneemt. En ondanks dat we in Nederland een bijzonder hoge kwaliteit van zorg hebben, is deze met name gericht op het onderdrukken van ziekte nadat deze al is ontstaan, in plaats van het voorkómen hiervan.

De positieve kant van dit verhaal is dat het bij leefstijlgerelateerde aandoeningen voor vrijwel iedereen mogelijk is om hier invloed op uit te oefenen door middel van leefstijlaanpassingen. Wanneer dit lukt krijgen mensen meer regie over hun leven, gaan ze zich vrijwel altijd beter voelen, is er meestal minder medicatie nodig en wordt het risico om in de toekomst andere chronische ziekten te ontwikkelen drastisch verlaagd.